Usługi dla przedsiębiorców 

Obszar działania:
Z uwagi na umiejscowienie siedziby w Mińsku Maz. obszar działania Kancelarii obejmuje:

 • m.st. Warszawa
 • powiaty: garwoliński, miński, otwocki, piaseczyński, siedlecki, węgrowski, wołomiński.

Zaletą Kancelarii jest elastyczność:
Podstawą działania Kancelarii jest indywidualne podejście do każdego klienta oraz znajdowanie najkorzystniejszego sposobu rozwiązania jego problemów. Kancelaria dba o czas klienta i jego wygodę, wobec czego świadczy usługi bezpośrednio w siedzibie podmiotu gospodarczego lub w miejscu zamieszkania Klienta (Mińsk Maz. i okolice), a w razie potrzeby za pośrednictwem telefonu, faksu i Internetu.

Podmioty gospodarcze:
Świadczenie usług prawnych odbywa się na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego (S.A. np. banków, Sp. z o.o., sp.k., sp.j., sp.p.), spółek cywilnych, przedsiębiorców indywidualnych, a także spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji we wszystkich sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i statutowej, w których może przydać się pomoc prawna.

Kancelaria oferuje świadczenie stałych usług prawnych na rzecz podmiotów gospodarczych. Jest to korzystne dla Klientów tak z merytorycznego punktu widzenia, jak i finansowego. Z doświadczenia wielu Kancelarii wynika, że korzystniejsza dla każdego Klienta jest bieżąca konsultacja w każdej sytuacji przed podjęciem decyzji, mogącej mieć wpływ na sytuację prawną podmiotu. Uprzednia rzetelna porada może bowiem zapobiec niekorzystnym skutkom prawnym i taka porada jest również tańsza niż póĽniejsze „ratowanie z kłopotów”.

Zakres usług dla przedsiębiorców:
Kancelaria udziela pomocy prawnej w pełnym zakresie tj.:

 • bieżące konsultacje i porady prawne,
 • sporządzanie informacji prawnych o zmianach obowiązującego prawa,
 • sporządzanie opinii prawnych, w tym opiniowanie umów,
 • sporządzanie projektów umów gospodarczych,
 • przygotowanie pozwów, apelacji, zażaleń, odpowiedzi na pozew, zarzutów od nakazu zapłaty, sprzeciwów od nakazu zapłaty i od wyroku zaocznego oraz innych pism procesowych,
 • przygotowanie wniosków , podań i odwołań i innych pism w sprawach przed organami administracji oraz skarg do sądów administracyjnych,
 • prowadzenie korespondencji klienta,
 • reprezentowanie przed sądami i urzędami,
 • szkolenia pracowników w zakresie stosowania prawa.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej:
Usługi prawne są objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.