Usługi dla klientów indywidualnych 

Klienci indywidualni (osoby fizyczne):
Kancelaria świadczy również usługi na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w zwykłych sprawach życia codziennego, jak również na rzecz wspólnot mieszkaniowych.

Zakres usług dla klientów indywidualnych:
Kancelaria udziela pomocy prawnej w pełnym zakresie tj.:

  • bieżące konsultacje i porady prawne,
  • windykacja należności od dłużników,
  • ochrona prawna przed wierzycielami,
  • prowadzenie korespondencji oraz negocjacji z dłużnikami, wierzycielami lub urzędami,
  • przygotowywanie pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew, zarzutów od nakazu zapłaty, sprzeciwów od nakazu zapłaty, sprzeciwów od wyroku zaocznego oraz innych pism procesowych w sprawach cywilnych,
  • przygotowywanie odwołań i innych pism procesowych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • przygotowanie wniosków , podań i odwołań i innych pism w sprawach przed organami administracji oraz skarg do sądów administracyjnych,
  • reprezentowanie przed sądami i urzędami.

„Usługa prawnika rodzinnego”
Kancelaria wprowadza „usługę prawnika rodzinnego”, która daje możliwość przeprowadzenia konsultacji i zasięgnięcia nieograniczonej liczby porad, w tym telefonicznych lub za pośrednictwem poczty internetowej, płatnych wg umówionej miesięcznej stawki ryczałtowej. Kancelaria pozostaje wtedy do dyspozycji rodziny i gwarantuje jej zawsze gotowość świadczenia usług. Oprócz konsultacji i porad Kancelaria gwarantuje także przygotowywanie korespondencji, w tym z urzędami, dostawcami mediów itp. Usługa ta nie obejmuje przygotowania pism procesowych i reprezentacji przez sądami.